CHCI DAROVAT

Výsledky minulých grantových řízení

Grantové řízení 2022/2023Výsledky minulých grantových řízení

VÝSLEDKY POSLEDNÍCH GRANTOVÝCH KOL:

Stručně o grantovém řízení

Nadační investiční fond (NIF) vznikl v roce 1991 na základě rozhodnutí vlády, aby podpořila činnost nadací, a mohl se tak u nás znovu rozvinout neziskový sektor. Vláda pro tento účel vyčlenila 1 % akcií z 2. vlny kupónové privatizace. Tyto finanční prostředky byly na základě výběrových řízení rozděleny osvědčeným nadacím a uzavřeny s nimi v období 1999 až 2001 smlouvy s přesně stanovenými podmínkami. Nadace podle nich měly povinnost výnosy z takto získaného jmění pravidelně rozdělovat nevládním neziskovým organizacím formou veřejně vypisovaných grantových řízení, správu prostředků prováděly finanční instituce, výše rozdělované částky se od roku 2005 propočítávala vzorečkem stanoveným Ministerstvem financí ČR (předtím odpovídala 80% z ročních výnosů NIF) atd. V r. 2014 došlo z iniciativy státu k dohodě o ukončení těchto smluv s tím, že darované částky nadacím zůstávají jako součást jejich kapitálu a jejich správa podléhá již jen platné legislativě.

Nadace ADRA získala z NIF celkem 38 009 000 Kč na poskytování humanitární pomoci a podporu sociálních programů. Tyto prostředky vložila do podílových listů a  termínovaného vkladu. První grantové řízení vypsala v roce 2001 na podporu změn životních podmínek uprchlíků nebo obětí živelních pohrom v ČR i Evropě a na aktivity zaměřené proti rasismu a jakékoli formě nesnášenlivosti v ČR. Rozděleno bylo 335 100 Kč. Další kola pak vyhlašovala pravidelně jednou za dva roky. Detaily obsahují jednotlivé výroční zprávy. Dohoda s Ministerstvem financí ČR o ukončení smluv, resp. o převodu získaných prostředků z NIF do správy nadace, byla podepsána v srpnu 2014. Ve vyhlašování grantových výzev na podporu obecně prospěšných projektů neziskového sektoru pokračovala nadace z rozhodnutí správní rady i poté.

Poslední (11.) grantové kolo bylo vypsáno v dubnu 2021 na roky 2021/22 na podporu paliativní péče v hospici. Další kolo by mělo být vypsáno na jaře 2023.

© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz