CHCI DAROVAT

Jak ušetřit na daních

GDPR - Benefiční akceGDPR - Dárci a sponzořiGDPR - Žadatelé a pomocGDPR – Cena Michala VelíškaJak ušetřit na daníchOchrana osobních údajůVýpis z obchodního rejstříku

Velmi si vážíme každého daru, který nám zašlete. Každý občan i firma si může uplatnit finanční dar jako odečet ze základu daně. Stačí k tomu jen dva jednoduché kroky: darovat a zažádat o vystavení potvrzení o daru.

Co je to potvrzení o daru

Potvrzení o daru umožňuje zaměstnancům i podnikatelům, tedy fyzickým i právnickým osobám, odečíst si hodnotu daru od daňového základu. V praxi to znamená, že potvrzení můžete zahrnout do svého daňového přiznání a o výši daru se Vám sníží daňový základ.

Potvrzení o daru rozesíláme v průběhu ledna, února pro dary zaplacené v předchozím kalendářním roce. Chcete-li zaslat potvrzení za váš dar dříve, napište nám prosím na nadace@adra.cz

Podmínky pro fyzické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů):

Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svých darů a to tehdy, pokud celková hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet také ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2., a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů):

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svých darů a to tehdy, pokud celková hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.


ČASTÉ DOTAZY K POTVRZENÍ O DARU

Pro úspěšné vystavení potvrzení potřebujeme mít všechny požadované informace k daru a souhrn všech vašich darů za celý rok. 

fyzických osob potřebujeme znát: jméno a příjmeníadresu trvalého bydliště a kontaktní adresu (e-mailovou či poštovní), na kterou můžeme potvrzení zaslat. 

právnických osob potřebujeme znát název firmy, sídlo firmy, identifikační číslo (IČO) firmy a kontaktní adresu (e-mailovou či poštovní), na kterou můžeme potvrzení zaslat.


Dary přes Darujme.cz

Pokud jste svůj dar poslali přes dárcovský portál Darujme.cz, e-shop ADRA HELP či prostřednictvím programu pravidelného dárcovství Mince denně, nemusíte se o nic starat. Všechny údaje potřebné k potvrzení jste již zadávali v přihlášce do programu či při zadávání daru.

Dary běžným převodem či jiným způsobem (bez uvedení kontaktních údajů) Pokud jste váš dar zaslali běžným převodem či jiným způsobem aniž byste přitom vyplňovali své kontaktní údaje, kontaktujte nás prosím na tomto emailu nadace@adra.cz a potvrzení vám zašleme.


Podle zákona o daních z příjmu mají nárok na odečtení daru ze základu daně všechny fyzické osoby„pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč

V případě právnických osob lze hodnotu daru odečíst od základu daně pouze v případě, kdy celková hodnota darů za celý rok činí alespoň 2000 Kč. Podle zákona o daních z příjmu „tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.“

Novela zákona z počátku roku 2021 umožnila na dva roky fyzickým i právnickým osobám snížit základ daně až o 30%. Vyšší odpočet než v přechozích letech, kdy byl  max. 15 % pro fyzické a 10% pro právnické osoby, je možný už za dary poskytnuté v roce 2020. Návrh prošel i díky podpoře neziskových organizací včetně organizace ADRA.


Pokud chcete doklad toho, že transakce byla uskutečněna, můžeme vám vystavit darovací smlouvu. Tu doporučujeme zejména u větších částek a věcných darů. V případě, že chcete vystavit darovací smlouvu na konkrétní dar, ozvěte se nám na e-mailovou adresu nadace@adra.cz.


Poslali jste svůj dar či dary bankovním převodem nebo jiným způsobem bez uvedení kontaktních údajů? Nebo chcete aktualizovat své kontaktní údaje, které jste nám poskytli při darování prostřednictvím programu Darujme.cz?

Kontaktujte nás prosím na tomto e-mailu nadace@adra.cz. Děkujeme

© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz