CHCI DAROVAT

Pomoc jednotlivcům rodinám v ČR

,,Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé." (Johann Wolfgand von Goethe)

Veřejná sbírka ,,Pomáhat může každý” představuje jednoduchý způsob, kterým můžete pomoci druhým. Tomu odpovídá i její logo, které se vztahuje k logu ADRA a současně symbolizuje ochranu před "tvrdým dopadem". Je otevřena od 1. října 2013 na dobu neurčitou (S-MHMP/980701/2013) a prostředky na ní shromážděné podléhají každoroční kontrole Magistrátu hl. města Prahy.

ČÍSLO SBÍRKOVÉHO ÚČTU: 57333375/0300 


Obdržené dary pomáhají konkrétním dětem, dospělým, rodinám i seniorům v České republice, kteří jsou kvůli svému nepříznivému zdravotnímu či sociálnímu stavu, příp. z jiných nečekaných a vážných důvodů (požár, lokální povodeň, autonehoda, násilí apod.) v mimořádně těžkých životních situacích, jež nemohou zvládnout vlastními silami.

Máme dva způsoby podpory:

Pomoc jednorázová a Pomoc dlouhodobá - jsou naprosto rovnocenné a z hlediska příjemců pomoci stejně naléhavé a účinné.


Benefiční akce:

Organizátory benefičních akcí prosíme, aby se s námi spojili alespoň 14 před konáním akce, pokud budou připravovat koncert, sportovní akci, charitativní běh, aukci apod. na mail: nadace@adra.cz nebo na tel. 732 355 962. Máme veškeré informace o organizaci s úřady, připravené formuláře a schválenou sbírku a číslo účtu.


Komu a jak jsme letos pomohli, je uvedeno zde.

Dárci si mohou požádat o potvrzení svého daru zde.
Zuzana Přibylová

VS 279
Potřebuje speciální neurorehabilitaci.
Celý příběh

Eleonor Pinkavová

VS 278
Potřebuje rehabilitace, logopedii a zdravotní pomůcky.
Celý příběh

Vladimír Mikuláš

VS 238
potřebuje celodenní péči a pomůcky, zajištění odůvodněných potřeb rodiny
Celý příběh

Terezka Knappová

VS 259
potřebuje neurorehabilitaci a další pomůcky
Celý příběh

František Maschke

VS 248
potřbuje neurorehabilitaci, zdrav. pomůcky a doplňky stravy
Celý příběh

Ludmila Čuboňová

VS 261
potřebuje neurorehabilitaci
Celý příběh

Maruška Békešová

VS 215
potřebuje neurorehabilitaci a lázeňské pobyty
Celý příběh

Pavlík Kapras

VS 230
potřebuje neurorehabilitaci
Celý příběh

Kačenka Bojková

VS 275
Potřebuje speciální rehabilitace.
Celý příběh

Tamara Komzáková

VS 272
potřebuje neurorehabilitace a rehabilitace
Celý příběh

Elinka Dvořáčková

VS 209
potřebuje rehabilitaci, logopedii, zdravotní a edukační pomůcky
Celý příběh

Jonáš

VS 254
potřebuje animoterapii, osobního asistenta, edukační pomůcky
Celý příběh

Anetka Kupcová

VS 243
potřebuje speciální rehabilitace
Celý příběh

Míša Chytrá

VS 257
potřebuje neurorehabilitaci a další pomůcky
Celý příběh

Veronika Chovancová

VS 251
potřebuje zdravotní a kompenzační pomůcky
Celý příběh

Lukášek Šefčík

VS 229
potřebuje neurorehabilitaci a pobyty v lázních
Celý příběh

Nicolas Úbl

VS 255
potřebuje neurorehabilitaci a kompenzační pomůcky
Celý příběh

Justýnka Rakašová

VS 244
potřebuje neurorehabilitaci
Celý příběh

Nikolka Hořejší

VS 237
potřebuje neurorehabilitaci a pobyty v lázních
Celý příběh

Bedříšek Svoboda

VS 245
potřebuje intenzivní rehabilitaci
Celý příběh

Jáchym (5 let)

přispěli jsme na neurorehabilitaci
Celý příběh

Adélka (2 roky)

přispěli jsme na intenzivní neurorehabilitaci
Celý příběh

Michaela (2 roky)

přispěli jsme na internzivní neurorehabilitaci
Celý příběh

Lukáš Martinec

VS 271
potřebuje fyzioterapii a neurorehabilitaci
Celý příběh

Pavel (49 let)

přispěli jsme na elektrický skútr
Celý příběh

Barbora (49 let)

z výtěžku divadelně hudebního festivalu kapely Creamona byl zakoupen elektrický vozík
Celý příběh

Bohumil (40 let)

příspěli jsme na elektrický pohon k invalidnímu vozíku
Celý příběh

Claudie, 14 let

uhradili jsme motomed
Celý příběh

Jaroslav, 30 let

uhradili jsme osobní asistenci
Celý příběh

Patricie, 9 let

uhradili jsme koncentrátor kyslíku
Celý příběh

Maxim, 6 let

přispěli jsme na neurorehabilitaci
Celý příběh

Žanetka Hrušková

VS 233
potřebuje neurorehabilitaci a další léčebné terapie
Celý příběh

Toníček Pres

VS 269
potřebuje speciální výživu, rehabilitaci a všestrannou stimulaci
Celý příběh

Jakub Navara

VS 262
potřebuje neurorehabilitaci a speciální terapie
Celý příběh

Pomáhat může každý

konkrétním dětem, dospělým, rodinám i seniorům v České republice
Celý příběh
další příběhy
© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz