CHCI DAROVAT

Veřejná sbírka

,,Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé." (Johann Wolfgand von Goethe)

Veřejná sbírka ,,Pomáhat může každý” představuje jednoduchý způsob, kterým můžete pomoci druhým. Tomu odpovídá i její logo, které se vztahuje k logu ADRA a současně symbolizuje ochranu před "tvrdým dopadem". Je otevřena od 1. října 2013 na dobu neurčitou (S-MHMP/980701/2013) a prostředky na ní shromážděné podléhají každoroční kontrole Magistrátu hl. města Prahy.

ČÍSLO SBÍRKOVÉHO ÚČTU: 57333375/0300 


Obdržené dary pomáhají konkrétním dětem, dospělým, rodinám i seniorům v České republice, kteří jsou kvůli svému nepříznivému zdravotnímu či sociálnímu stavu, příp. z jiných nečekaných a vážných důvodů (požár, lokální povodeň, autonehoda, násilí apod.) v mimořádně těžkých životních situacích, jež nemohou zvládnout vlastními silami.

Oba způsoby podpory - Pomoc jednorázová a Pomoc dlouhodobá - jsou naprosto rovnocenné a z hlediska příjemců pomoci stejně naléhavé a účinné.

Organizátory benefičních akcí prosíme, aby se s námi včas spojili: nadace@adra.cz

Komu a jak jsme letos pomohli, je uvedeno zde.

Dárci si mohou požádat o potvrzení svého daru zde.


Jak pomáháme (stručný popis postupu): Žádost o nadační příspěvek (finanční pomoc) může podat na formuláři občan České republiky, kterou pečlivě posoudí podle pravidel sbírky komise nadace. Poté zveřejníme na webu pro dárce informace o podporovaném jednotlivci/rodině. V případě dlouhodobé pomoci tyto informace průběžně aktualizujeme. Po získání potřebné částky vyhotovíme dárcovskou smlouvu, provedeme převod prostředků a obdarovaný má povinnost dar průkazně vyúčtovat. Jestliže se nasbírá u dlouhodobé pomoci konkrétnímu jednotlivci/rodině více, než je potřeba, je tato podpora ukončena a přebytek převeden do fondu jednorázové pomoci pro další podporované žadatele. Stejně se postupuje i v případě úmrtí podporovaného.

© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz