CHCI DAROVAT

Historie

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) byla založena v USA roku 1956 na pomoc lidem v nouzi bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání či politické příslušnosti tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. Dnes je globální nevládní humanitární organizací působící ve více než 130 zemích světa, jejímž mottem je: "Když nás potřebují, jsme už tam". Její česká pobočka byla jako nadace založena Církví adventistů sedmého dne (CASD) v roce 1992.

Nejdříve se Nadace ADRA soustředila na distribuci materiální a potravinové pomoci do zemí postižených válečnými konflikty nebo přírodními katastrofami. Finanční prostředky získávala z veřejných sbírek, do nichž se zapojovali drobní dárci, podnikatelé i firmy. Více o těchto aktivitách zde.

Od konce roku 1994 úzce spolupracovala dvě desetiletí s nově založeným občanským sdružením ADRA,  na realizaci humanitárních, rozvojových a vzdělávacích projektů doma i v zahraničí a na rozvoji dobrovolnictví v České republice (podpora činnosti Dobrovolnických center ADRA). 

Nadace ADRA je od roku 1998 členem Fóra dárců, s jehož členskými organizacemi podepsala v roce 2002 Etický kodex nadací a o dva roky později stála s některými z nich u zrodu dárcovských sms.

Od roku 2001 začala nadace pravidelně vyhlašovat grantové výzvy na podporu obecně prospěšných projektů neziskového sektoru v ČR (z výnosů NIF) především v oblasti sociální, humanitární a dobrovolnictví. 

Od roku 2006 každoročně organizuje Cenu Michala Velíška a související projekt Hrdinové mezi námi.

V roce 2012 bylo připraveno video a putovní výstava, které veřejnost informovaly o činnosti české pobočky ADRA - kde a komu během 20 let pomáhala. Tyto panely je možné si prohlédnout a stáhnout zde.

V souvislosti se změnou občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) se Nadace ADRA orientuje od konce roku 2013 v rámci veřejné sbírky na pomoc konkrétním jednotlivcům výhradně v České republice. Tím rozšířila a doplnila činnost ADRA, o. p. s., o další aktivity.

Mezinárodní výzkumná agentura Ipsos provedla v červenci 2017 v České republice průzkum na téma „Češi a charitativní podpora“. Když si respondenti měli vybavit nějakou charitativní organizaci, nejčastěji spontánně uvedli ADRA.

© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz