CHCI DAROVAT

GDPR – Cena Michala Velíška

GDPR - Benefiční akceGDPR - Dárci a sponzořiGDPR - Žadatelé a pomocGDPR – Cena Michala VelíškaJak ušetřit na daníchOchrana osobních údajůVýpis z obchodního rejstříku

a) Odesláním registrace na slavnostní vyhlášení držitele Ceny Michala Velíška beru na vědomí zpracování uvedených osobním údajů dle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů Nadací ADRA, IČ: 45251118, zapsanou v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 108 (Správcem) za účelem oznámení své účasti a zajištění bezpečnostních opatření v místě konání během trvání akce.

b) Odesláním "Nominačního formuláře" nebo ,,Hlasovacího formuláře" souhlasím se zpracováním uvedených osobním údajů dle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů Nadací ADRA, IČ: 45251118, zapsanou v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 108 (Správcem) za účelem nominace na Cenu Michala Velíška na dobu: do konce kalendářního roku, který následuje po aktuálním ročníku Ceny Michala Velíška.

Souhlas může nominující odvolat  e-mailem na: nadace@adra.cz s předmětem „Odvolání souhlasu“.

Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem zpracování webového formuláře Zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům: 

1. Subjekt osobních údajů (dále jen Subjekt) je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to na e-mail Správce: nadace@adra.cz s předmětem „Odvolání souhlasu“. 

2. Správce je povinen Subjektu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

3. Subjekt je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.

4. V případě porušení ochrany osobních údajů Subjektu Správce bezodkladně Subjekt o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.

5. Pokud se Subjekt domnívá, že Správce nebo Zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

© Nadace ADRA. Všechna práva vyhrazena. | Redakční systém MultiCMS | Grafika grafikvacek.cz